CIVILNÍ BEZPEČNOST

Firma TRIGONASTER s.r.o. působí především v regionu hlavní města Prahy a Středočeského kraje, dosah jejich aktivit však pokrývá celé území České republiky. Mezi cílové "zákazníky" v oblasti civilní bezpečnosti patří především místní zastupitelstva obcí, školy, branně-bezpečnostní spolky, firemní či individuální zájemci a nepřímo všichni občané daného regionu.

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • analýza rizik v obcích z hlediska civilní (i komerční) bezpečnosti a prevence kriminality
  • odborné konzultace v oblastech civilní obrany a ochrany tzv. měkkých cílů, aktivní participace na projektu a koncepci Civilní bezpečnosti občanů, obcí a měst (CIBOOM)
  • publikační a osvětová činnost v oblasti civilní obrany, bezpečnosti a ochrany měkkých cílů
  • zprostředkování a organizování profesionálních střeleckých kurzů (skupinových i individuálních) a dalších odborných kurzů z oblasti civilní bezpečnosti
  • pořadatelské a ochranné služby dle dohody s klientem
Cena služeb
Smluvní cena závisí na typu a rozsahu služeb
600 / hod.

Firma není plátcem DPH - smluvní cena závisí na typu a rozsahu služeb!

Činnost firmy se opírá o živnostenské oprávnění (koncesní listinu), příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Trestního zákoníku a souvisejících předpisů. Firma se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR, především k právu na zdraví, život, nedotknutelnost majetku a právu na odpor (i ozbrojený) vůči každému, kdo tato práva porušuje a úmyslně poškozuje zájmy ČR. Veškerá činnost firmy je však prováděna výhradně v mezích platné legislativy ČR, ve spolupráci s Policií ČR, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalšími místními a státními orgány.

Členství a partnerství

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Firma TRIGONASTER s.r.o. je členem ČKBS z.s.. ČKBS zastupuje české bezpečnostní služby v přípravě a novelizaci legislativy, pořádá diskuzní fóra, konference na aktuální témata, která ovlivňují obor komerční bezpečnosti.

Hospodářská komora ČR

Prostřednictvím ČKBS z.s. je firma TRIGONASTER s.r.o. i členem Hospodářské komory ČR, která je největším zástupcem podnikatelů v zemi.

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)
CZ9520100000006030112019 (EUR)

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Pro bližší informace o nabízených službách nebo vypracování nezávazné cenové kalkulace využijte

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů

© TRIGONASTER s.r.o.

Search