Účetnictví a daně - my víme, jak na ně!

Pracovníci naší firmy se oblastí vedení účetnictví a daní aktivně zabývají od roku 1993 a mají v této oblasti odpovídající (VŠ) vzdělání a bohaté praktické zkušenosti.

Poskytujeme vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a účetními standardy, zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací, na základě účetnictví připravíme všechny potřebné podklady, sestavíme daňové přiznání a platební předpisy.

Vedení účetnictví a daňová evidence

 • Zpracování účetních případů - přijaté / vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, další interní doklady
 • Zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku - rozvaha, výsledovka, cash-flow, ...
 • Vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • Zpracování podkladů pro přiznání k daním - k dani z přidané hodnoty, dani z příjmu, ...
 • Zpracování řádných a mimořádných účetních závěrek
 • Daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • Zpětné zpracování (rekonstrukce) a kontrola účetnictví
 • Další účetní služby dle dohody s klientem

Personální a mzdová evidence

 • Výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců - hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daň (resp. srážková daň), zákonné pojištění
 • Zpracování potřebných dokladů - mzdové listy, výplatní pásky, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování ročního zúčtování daní - vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně, vypracování přehledů o vyplacených mzdách a sražených zálohách na daně dle zákona
 • Personální evidence - evidence údajů o zaměstnancích, přihlášky a odhlášky k zdravotnímu a sociálnímu pojištění, ...

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost i podnikání
 • daň z příjmu právnických osob - podnikatelské subjekty i neziskové organizace
 • daň z přidané hodnoty - měsíční či čtvrtletní přiznání, kontrolní hlášení
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí a z převodu (nabytí) nemovitostí
 • další daně podle dohody s klientem

Poradenství a zastupování na úřadech

 • poradenství - vytvoření a proveditelnosti podnikatelského plánu, vhodné formy podnikání a založení START-UP
 • finanční úřad - odeslání přiznání k dani a dalších dokumentů, zastupování při kontrole a dalších řízeních
 • správa sociálního zabezpečení - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole
 • zdravotní pojišťovny - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole

Ceník služeb - výhodné měsíční balíčky

V ceně balíčku je zahrnuto zaúčtování uvedeného počtu účetních případů, zpracování zaměstnanců, základní přehledy, přiznání k DPH, silniční dani a dani z příjmu.

Jedná se o stálou měsíční platbu při dodržení průměrného počtu účetních případů a počtu zaměstnanců dle typu balíčku - průměr je stanoven za čtvrtletí. Nadlimitní položky jsou účtovány samostatně dle platného ceníku služeb.

Za položku účetního deníku se považuje zaúčtování jedné přijaté/vydané faktury, pokladního dokladu (paragonu), řádku výpisu z běžného účtu a dalšího jednotlivého dokladu.

Firma není plátcem DPH - smluvní cena závisí na typu a rozsahu služeb.

Balíček MINI
max. 50 případů, bez zaměstnanců, neplátce DPH
500 / měsíčně
Balíček STARTUP
max. 50 případů, max. 3 zaměstnanci, neplátce DPH či čtvrtletní plátce DPH
1 000 / měsíčně
Balíček MEDIUM
max. 100 případů, max. 5 zaměstnanců, neplátce či čtvrtletní plátce DPH
2 000 / měsíčně

Balíček OPTIMUM
max. 200 případů, max. 10 zaměstnanců, měsíční či čtvrtletní DPH
3 500 / měsíčně
Balíček PARTNER
max. 500 případů, max. 25 zaměstnanců, měsíční či čtvrtletní DPH
7 000 / měsíčně
Balíček INDIVIDUAL
smluvní počet případů a zaměstnanců, měsíční či čtvrtletní DPH
? / měsíčně

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)
CZ9520100000006030112019 (EUR)

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Pro bližší informace o nabízených službách nebo vypracování nezávazné cenové kalkulace využijte

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů

© TRIGONASTER s.r.o.

Search